Skip to content

Bemutatkozás

Mottónk a szív szeretete, a lélek alázata és a belső hit hitelessége által való jelenlét erejével az otthont választó idős emberek támogatása.

A farkasgyepűi Oltalom Idősek Otthona 1992-93-ban épült fel a Hunyadi u. 2 szám alatti ingatlanon lévő főépülettel. Az ápolást, gondozást nyújtó intézmény első határozatlan idejű működési engedélye 28 fő engedélyezett létszámmal 1993. július 15. napjától volt hatályos.

Ma a 28 éve töretlenül működő szociális létesítmény 28 idős ember számára nyújt szociális szakosított ellátási forma keretében bentlakásos formában, teljes körű ellátást, személyes gondoskodást. Működtetője az Oltalom Idősek Otthona Nonprofit Közhasznú Kft.

Az intézmény az említett férőhelyeken átlagos szintű idősek otthoni elhelyezést biztosít a jogszabályi előírásokban rögzített rászorulók számára. Az Otthon határozatlan idejű működési engedéllyel bír valamint a Magyar Államkincstárral kötött szerződés szerinti állami normatív támogatásban részesül.

Az Oltalom Nonprofit Kft, mint társaság célja a 8582 Farkasgyepű, Hunyadi u. 2. szám alatt létrehozott „OLTALOM” Idősek Otthona, továbbá a helyileg Farkasgyepű, Hunyadi u. 5., Hunyadi u. 9. és Páfrány u. 2. szám alatti épületegyüttesben személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális intézmény (idősek otthona) fenntartása és működtetése.

Valamennyi épületben az igénybevevői szobákhoz önálló vizesblokkok tartoznak WC-vel és fürdőszobával/zuhanyzóval. Épületenként közösségi helyiségek, mini konyhák állnak rendelkezésre, melyek az ott élők kényelmét támogatják.

Az oltalom idősek otthonában otthont találók számára biztosítjuk a 24 órás folyamatos felügyeletet, gondoskodunk a folyamatos egészségügyi és szociális biztonságról és a rendszeres orvosi ellenőrzésről.

Az idősek otthonában élők számára kulturális, mentális és szabadidős programokat szervezünk. Lehetőségeink függvényében mindent megteszünk azért, hogy szívünk által vezérelten biztosítsuk azt, hogy a hozzánk kerülő személyek a lehető legkönnyebb beintegrálódva, hazatalálhassanak új otthonukba. Szakmai célunk, hogy az otthonban élők felé a legnagyobb empátiával, szolidaritással, lelki támogatással lássuk el feladatunkat és teremtsük meg a számukra legfontosabb biztonságot.

Az otthon a kerek erdő közepén, az erdő szélén, Farkasgyepű bükkösének védelmében található. Valamennyi épületet hatalmas zöld terület és park, szépen gondozott kert vesz körül, melyben igény esetén lehetőség van az itt élők részére saját virágos lugas, kisebb vetemények kialakítására és gondozására is.

Várjuk a kedves érdeklődőket, akiket megszólítanak soraink, hogy töltsük együtt és társainkkal a nekünk adatott időt a lehető legnagyobb tiszteletben és elfogadásban egymás iránt.

Fenntartói adatok

„OLTALOM” Idősek Otthona Szociális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  (A társaság rövidített elnevezése:  „OLTALOM” Idősek Otthona Nonprofit Kft.)

A társaság székhelye: 8582 Farkasgyepű, Hunyadi utca  2., adószáma: 21796173-1-19

Működési cél

A 8582 Farkasgyepű, Hunyadi u. 2. szám alatt létrehozott „OLTALOM” Idősek Otthona, továbbá helyileg Farkasgyepű, Hunyadi u. 5., Hunyadi u. 9. és Páfrány u. 2-4. szám alatti épületegyüttesben személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális intézmény (idősek otthona) fenntartása, és működtetése. A társaság jogállása: általános, közhasznúsági fokozat nélküli közhasznú társaság.

A társaság statisztikai számjele: 21796173-8730-599-19

Egészségbiztosítási Pénztár nyilvántartási száma: 132325918

Társaság bankszámláját vezető pénzintézet: Kereskedelmi és Hitelbank Rt. (8500 Pápa, Kossuth L. utca 21.)

Bankszámla száma: 10201006-50213719-00000000

A társaság ügyvezetője: Győri-Zöld Nikoletta

Engedélyezett tevékenységi körök

Közhasznú főtevékenység

8730’08 – Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása

Egyéb közhasznú tevékenységek

8690’08 – Egyéb humán-egészségügyi ellátás

8710’08 – Bentlakásos, nem kórházi ellátás

8810’08 – Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül

8899’08 – M.n.s. Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

Egyéb üzletszerű gazdasági tevékenységek

5621’08 – Rendezvényi étkeztetés

5629’08 – Egyéb vendéglátás

681008 – Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele

6820’08 – Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

6832’08 – Ingatlankezelés

8230’08 – Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

8559’08 – M.n.s. egyéb oktatás

9601’08 – Textil, szőrme mosása, tisztítása

9609’08 – M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás

Könyvvizsgáló adatai

LÁNCZI Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft.
Cg.: 19-09-502092
Székhelye: 8230. Balatonfüred, Szőllősi u. 35/4.

A könyvvizsgálatért felelős személy:

  • Bauerné Poór Vilma bejegyzett könyvvizsgáló
  • Kamarai engedély száma: 000643.

Egyéb

A társadalmi közös szükséglet kielégítése céljából a közhasznú tevékenység végzéséhez normatív állami hozzájárulás (finanszírozás) folyósítására jogosult szervezet: Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság, Államháztartási Iroda (8200. Veszprém, Budapest u. 4. )

Az Idősek Otthona működését engedélyezi, és szakmai felügyeletét ellátja: Veszprém Megyei Kormányhivatal (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.)

Az intézmény ellátottjogi képviselője: Takács Ildikó Krisztina (krisztina.ildiko.takacs@ijb.emmi.gov.hu, +36 20 4899 662)

Az intézmény ágazati azonosítója: S0006428

Engedélyezett férőhely: – átlagos ápolást-gondozást” biztosító férőhely: 28 fő

Jogerős működési engedélye alapján az intézmény 28 férőhelyen „átlagos ápolást-gondozást nyújtó ellátást” (idősotthoni ellátást) biztosít.

Az otthon működési területe: Magyarország

A tevékenység jellege szerint: tartós elhelyezést nyújtó ápoló, gondozó intézményi ellátás időskorúak otthona

Ellátottak köre

Az idősek otthonában a Szociális törvény 68/A. § (3) bekezdésében meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy kerül ellátásra.  

Általános telefonszámok

+36 89 358 056 (Hunyadi u. 2.)

+36 89 358 155 (Hunyadi u. 7.)

+36 89 358 105 (Páfrány u. 2-4.) – fax

Mobiltelefon

Intézményvezető: +36 70 408 2676

Intézményi vezető koordinátor: +36 30 323 2438

Gazdasági vezető: +36 70 398 0500

E-mail címeink