Skip to content

Bekerülés

Az oltalom Idősek Otthona engedélyezett férőhelyeinek száma 28 fő.

Jogerős működési engedélye alapján az intézmény 28 férőhelyen „átlagos ápolást-gondozást nyújtó ellátást” (idősotthoni ellátást) biztosít. Az intézmény Magyarország teljes területéről várja a hozzá fordulókat!

A tevékenység jellege szerint az otthon tartós elhelyezést nyújtó ápoló, gondozó intézményi ellátás időskorúak otthona.

Ellátottak köre

Az idősek otthonában a Szociális törvény 68/A. § (3) bekezdésében meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy kerül ellátásra.  Az ellátás a gondozási szükségletvizsgálat keretében rögzített értékelő adatlap alapján III. fokozatú vagy a jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglet megállapítása esetén nyújtható.

Az intézménybe – fentebbi ellátási körbe sorolt, gondozási szükséglettel rendelkező személlyel együtt-, az ellátás igénylésekor legalább egy éve együtt élő házastársa, élettársa, testvére és fogyatékos közeli hozzátartozója a jogszabályban meghatározott gondozási szükséglet hiányában is felvehető.

Az idősek otthonában a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes, és a Szociális törvényben rögzített gondozási szükséglettel rendelkező személy is ellátható, ha ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható.

Az ellátás kereti között az idősek otthonán belül külön gondozási egységben/ csoportban kerül ellátásra az a személy, akinél a demencia körébe tartozó középsúlyos vagy súlyos kórkép kerül megállapításra.